Over 25.000 tasting notes

One of Norway's largest wine tasting note archives, containing more than 25.000 tasting notes. All tasted by one taster, not a panel, so Norway's most consistent archive as well. To find tasting notes? Search; mywinesandmore "wine name" on google, to find all notes from one property.

Friday, 1 February 2013

Blir du diskriminert av Vinmonopolet?Skal du gjøre en eneste investering i år? Still deg i kø på Vikapolet førstkommende torsdag, og en investering på 25.000 kroner kan gi deg en gevinst på over 50.000 kroner over natten. Men for de fleste i Norge er reiseveien til Oslo lang. 

Ett nytt spesialslipp på Vinmonopolet nærmer seg. Burgundere. Noen av de mest ettertraktede vinene i verden slippes til uken. De slippes rett ned i lommene på de fineste i Oslo. Vika. Vinmonopolet ønsker ikke at landets befolkning skal ha lett tilgang til disse fenomenale vinene. Det er det kun folk i Oslo Vest, ja til nød Stor-Oslo som skal ha. Noe drypper nok på Bergenserne også, men bare litt. Derfor er de ikke tilgjengelige i bestillingsutvalget, viner som Domaine de la Romanée-Conti og Armand Rousseau. De slippes rett i fanget på Oslobeboerne. Og det er jo ikke så rart. Nær 90 % av fine wine salget i Norge er i Stor-Oslo. Ingen bryr seg om du skulle ønske deg en flaske gromvin på Dombas, i Kristiansand eller i Tromsø. Da er det i tilfelle bare å flytte på ræva, og komme seg til byen. 

Det hersker liten tvil om at det er ørliten tilgjengelighet på disse vinene. Kanskje bare en, tre eller ti flasker av de fremste. Men ved å ha spesialbutikksystemet, så velger Vinmonopolet deg bort som kunde. Du er ikke relevant. Du har ikke samme mulighet som andre, til å skaffe deg varen. Ja, med mindre du, om du bor langt unna, ønsker å kjøre hele natta for å komme frem. Istedenfor en ordning på nett, hvor du kunne logget deg på noen minutter før (nå viser det seg jo at dette sjelden virker under ordinære bestillingsutvalgsslipp, så det ville nok blitt kaos under ett spesialslipp også, så det er bedre å velge deg bort med en gang, du landsens mann) istedenfor å stå hutrende og frysende i timer foran en glassdør i hovedstaden. 

Den gang jeg jobbet på importørsiden var det lettvint å selge til spesialbutikkene. Man sendte tilbud, fikk svar. BU er mer gambling. Kan bli ett bra salg, men kan også drukne i andre varer og nyheter. Nei, jeg likte spesialbutikkene, da hadde man noe fast å forholde seg til. Som forbruker der i mot, ser jeg etter hvert stadig mer av det urettferdige. Jeg bor riktignok bare førti minutter unna, og har stått i køen mange ganger jeg mens vaskepersonalet boner gulvet rundt skoene våre, og det er den samme gjengen hver gang. De samme, stort sett fra Oslo Vest, som står der, og får de edleste dråpene, gang på gang. Jeg liker ikke monopoler. Ikke Prior, ikke Gilde, Tine, eller Vinmonopolet, rent prinsipielt. OK, de er ikke fullt ut monopoler heller, man finner litt annet i hyllene også. Men som monopolist eller nært opptil, følger det andre etiske krav, eller gjør det ikke? Vinmonopolet har følgende etiske retningslinjer ifølge egne nettsider;

2.2 Likebehandling

Det er en forutsetning for eneretten at selskapet likebehandler alle leverandører av alkoholprodukter når det gjelder markedsadgang, salgs- og leveringsvilkår. For innkjøp av salgsvarer gjelder egen forskrift om Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet. Ved innkjøp av andre varer og tjenester skal regelverket om offentlige anskaffelser følges.

Vinmonopolet føler åpenbart ikke samme krav overfor kundene/ forbrukerne, ved å gjøre disse produktene hovedsakelig tilgjengelig kun for de som bor i eller relativt nær hovedstaden.
2.3 Vinmonopolets visjon og verdier
Vinmonopolets visjon og verdier er sentrale i å opprettholde en høy etisk standard som danner grunnlag for et tillitsfullt og forpliktende forhold til samfunnet, ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører.
Vår visjon er at "vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte." Basert på våre verdier og vårt verdigrunnlag skal vi skape en organisasjon preget av" Kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker".
Verdiene våre skal hjelpe oss til større bevissthet rundt vår egen væremåte og omgang med hverandre. I Vinmonopolet ønsker vi å være tydelige, engasjerte, og inkluderende.
Våre etiske retningslinjer støtter opp under vårt verdigrunnlag, og Vinmonopolet skal ha en åpen dialog om etiske spørsmål internt og eksternt.
Er det høy etisk standard å gjøre de presumptivt beste produktene kun tilgjengelig for de få? Dette gjelder jo ikke kun mulighetene for mesteparten av befolkningen til å få smakt vinene, men også som rene investeringer. Flere av vinene som slippes neste uke kan man selge dagen etter i London med tusenvis av kroner i fortjeneste, ja helt opp i femti tusen pluss for en flaske, rett i lommen, om man er spekulant. Om du bor i Florø, så har Vinmonopolet bestemt at dette skal være langt lettere for en i Oslo å ta del i enn for deg. Med bestilling over nett hadde du jo hatt den samme ørlille muligheten til å gjøre ett slikt kupp, som en i Bygdøy Alle. Vinmonopolet ønsker å være tydelige, engasjerte og inkluderende. Her er de vel kun ekskluderende for store deler av befolkningen? Vinmonopolet ønsker å gjøre seg fortjent til folks støtte, og det gjør de ved å forskjellsbehandle de av deres kunder, som er mest interessert i vin.
2.4 Likeverd og mangfold
Det er et felles ansvar å bidra til å bygge lagånd og et godt arbeidsmiljø. Den enkelte forventes å vise respekt og omtanke for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold.
Vinmonopolet aksepterer ingen form for diskriminering av egne ansatte eller andre som er tilknyttet Vinmonopolets virksomhet, men det kan enkelte ganger være lovlig og saklig begrunnet å positivt forskjellsbehandle for å oppnå likeverd og mangfold.
Diskriminering er all forskjellsbehandling, eksklusjon eller preferanser basert på rase, kjønn, alder, funksjonshemning, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold som kan føre til opphevelse eller svekking av likebehandling.
Diskriminering fra Vinmonopolets ståsted har lite med deg som varefaglig interessert kunde å gjøre. Eller er det dette som er «å positivt forskjellsbehandle»? Fra mitt ståsted bør ikke Vinmonopolet forskjellsbehandle kundene heller. Men argumentene går på at man kun drikker billigvin på bygdene, og det viser salgsstatistikken at for det meste er korrekt. Men skal de allikevel ta fra deg muligheten, om du faktisk skulle være den ene som ønsker noe mer? Er det dette våre politikere synes er en god fordelingspolitikk som man så ofte hører snakk om?
Jeg har tidligere skrevet at Vinmonopolets spesialslipp velger sine vinskribenter og hvem som får omtale slippene. Men de velger også deg som kunde. Enten inkluderes du, eller ei. Du har ikke selv valget.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.